OFERTA

Właściwy dobór mocy kominka - czyli jaką moc powinien mieć nasz wkład, aby palenie było przyjemne i bezpieczne

Kominek jest nieodzownym elementem nowo powstającego domu. Jest urządzeniem znanym od lat, lubianym, dającym ciepło, oraz możliwość obcowania z ogniem. Ważnym jest aby był dobrze dobrany do naszego domu, dopasowany jak dobrze skrojony garnitur, lub dobrane buty.

Tak samo jak nikt nie lubi chodzić w zbyt ciasnych, lub zbyt dużych butach, tak samo nikt nie chciałby mieć z pewnością źle dobranego kominka. O ile dla potencjalnego właściciela kominka, wizualny aspekt jest ważny jeśli chodzi o design – szybę boczną, przednią itp., o tyle funkcje grzewcze zazwyczaj z niewiedzy schodzą na drugi plan. Ta niewiedza, lub dobranie urządzenia na zasadzie – oooo… to ładne, duże jest, "jakoś to będzie", kończy się zazwyczaj tym że potem w nim po prostu nie palimy.

O ile zbyt małe palenisko nie będzie nam dogrzewało dostatecznie domu – mamy za to aspekt wizualny ognia, o tyle zbyt duże palenisko, może nam znacznie skomplikować użytkowanie kominka. Dzieje się tak dlatego gdyż, zbyt duże i zbyt mocne, przewymiarowane kominki, szczególnie jeśli chodzi o powierzchnię domu, bo ciepło i tak się po nim rozejdzie, spowodują to że wygenerowana moc grzewcza, będzie dla nas uciążliwa, będzie najzwyczajniej za gorąco. Efektem tego będzie niepotrzebne wietrzenie domu, lub co gorsza, zamykanie dopływu powietrza do kominka, aby zmniejszyć jego moc, przygaszając go, co z kolei przekłada się na niedopalone gazy, zbyt niską temperaturę w palenisku, zarastający sadzą komin i szereg innych, o zarośniętej sadzą szybie nie wspominając.
Dlatego najważniejsza zasada doboru wkładu kominkowego powinna się tyczyć najpierw mocy, potem zaś całej reszty.

Ważne jest aby moc wkładu kominkowego dobrana była do wielkości pomieszczenia, lub domu w którym będzie on zainstalowany. Jak wspominaliśmy – zbyt duża moc będzie przyczyną przegrzewania się pomieszczenia, za mała z kolei nie zapewni wymaganej ilości ciepła.

Warto podkreślić, że jeśli kominek ma być podstawowym elementem ogrzewania domu, to moc nominalną przy wyborze wkładu kominkowego należy porównać z obliczonym lub też przyjętym nawet orientacyjnie zapotrzebowaniem na wspomniane ciepło. Jeżeli kominek ma za zadanie jedynie wspomagać system grzewczy domu – moc jego może być mniejsza. Warto przeglądnąć foldery, gdzie producenci podają kubaturę lub powierzchnię, jaką jest w stanie nagrzać dany wkład kominkowy.

Obecnie, gdzie mamy już na rynku praktycznie wszystkie kominki z zamkniętą komorą spalania, minimalna sprawność dla tego typu wkładów, podczas normalnej pracy powinna wynosić nie mniej niż 70%, a podczas palenia z ograniczonym dostępem powietrza do spalania – ponad 80%.

Wszystko o co chodzi to moc wkładu – to ona stanowi o tym jaką powierzchnię jest wstanie ogrzać dany model. Przyjęte jest że 1 kW ogrzewa średnio 25 m3( 1 kW na 10 m2, przy średniej wysokości pomieszczenia 2,5 m).

Poniżej przedstawiamy wzór, który posłużyć nam może do obliczenia właściwej mocy dla naszego przyszłego wkładu, typowo do domu o naszych parametrach.

D=V x G x Dt[W]

Gdzie:

D – strata ciepła [W] – czyli jakiej mocy kominek potrzebujemy

V – kubatura budynku – pojemność domu w m3

G – współczynnik przenikalności cieplnej [W/◦C/m3]

Dt– różnica temperatury wewnętrznej i zewnętrznej [◦C] – 40◦C – zakładamy że temperatura na zewnątrz będzie skrajnie – 20 st, a w domu chcemy mieć 20 st.

Wartości współczynnika G są następujące:

G = 0,75 dla budynków dobrze izolowanych,
G = 0,90 dla budynków średnio izolowanych,
G = 1,20 dla budynków o słabej izolacji,

G = 2,00 dla budynków bez izolacji.

Upraszczając możemy przyjąć, że zapotrzebowanie na ciepło wynosi:

  • w nowym, dobrze izolowanym domu – 30 W/m3,

  • w domu izolowanym przy użyciu starych technologii – 40 W/m3,

  • w starym domu bez izolacji – 80 W/m3.

Warto spojrzeć na poniższy przykład, który najlepiej ilustruje jak samemu możemy obliczyć odpowiednią dla nas moc kominka.

Dom modelowy – dobrze zaizolowany, o powierzchni 120 m2oraz wysokości od podłogi do sufitu 2,6 m.

V=120 m2x 2,6m = 312 m3

D = 312 m3x 0,75 x 40◦C = 9360 W

lub druga przyjęta metoda:

D = 312 m3x 30 W/m3= 9360 W

Z obliczeń wynika że odpowiednio dobrany wkład kominkowy dla tego domu modelowego powinien mieć moc ok 9 kW.

Reasumując musimy podkreślić jeszcze raz, że prawidłowo dobrany wkład kominkowy wpływa na późniejszy komfort użytkowania kominka.
Jeżeli zależy nam na tym, aby mieć jak najdłużej czystą szybę podczas palenia, ważne jest aby utrzymać temperaturę w kominku na poziomie ok. 500° C. Aby ten efekt uzyskać musimy rozłożyć polana na całej długości paleniska naszego wkładu kominkowego. Zasada jest jedna, im więcej drewna w kominku, tym i więcej ciepła w domu, co powtórzyć trzeba, przy zbyt dużym wkładzie skutkuje tzw. przegrzaniem pomieszczenia i analogicznie zbyt mały załadunek drewna we wkładzie w stosunku do mocy wkładu, będzie powodował nadmierne brudzenie się szyby.
Jeżeli będziemy mieć natomiast, wkład o zbyt małej mocy, w stosunku do zapotrzebowania, będzie on przeciążony, a a co za tym idzie jego żywotność skrócona.

Wybór odpowiedniego wkładu kominkowego najlepiej powierzyć wyspecjalizowanej firmie kominkowej.